Laboratorul de Schimbări climatice a fost înființat în anul 2017. Acest laborator pune bazele unei activităţi de cercetare, monitorizare, şi prelucrare a datelor privind schimbările climatice la nivelul microclimei Tîrgu Mureş şi studiul efectelor schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei. Se pot pregăti  lucrări de laborator cu scop informativ, educativ, demonstrativ prin folosirea kiturilor educaţionale  (analiza solului şi a apei, pilă de combustie, energie eoliană, celule fotovoltaice).

Acesta funcţionează în clădirea Universităţii Cultural Stiinţifice, şi a fost dotată în urma unui proiect european, cu echipamente specifice, materiale didactice şi aparate de măsură. Totodată are scop educațional și cercetare, activităti în care dorim să implicăm cât mai mulți tirgumureșeni. Locația Centrului este str. Iuliu Maniu nr.4, sediul Universității Cultural Științifice.