Az archívumban fellelhető dokumentumok tanúsága szerint az 1963-ban létrehozott Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem (KTE) egy oktatási és kulturális közintézmény. Kezdetben a Kultúrház tevékenységi formájaként működött, később, 1993. decemberétől a marosvásárhelyi tanács alárendeltségébe tartozó önálló, jogi személyiséggel rendelkező intézményként. Az évek során különböző neveket viselt, a kor igényeinek megfelelően (Népi egyetem, Kulturális-Tudományegyetem, Szabadegyetem, 1993-tól ismét Népi egyetem, 2011-től pedig Kulturális és Tudományegyetem, amelynek székhelye a belvárosban, a Iuliu Maniu utca 4. szám alatt található). Az elnevezéstől függetlenül azonban mindvégig megtartotta azt a jellegét és célját, amelyért – a tudós és népi nevelő, Nicolae Iorga elképzelése alapján – létrehozták, azaz, hogy megfelelő keretet biztosítson a felnőttek egész életen át tartó tanulásához, a folyamatos oktatáshoz, az alacsony társadalmi helyzetű, hétköznapi emberek veleszületett készségeinek és képességeinek a fejlesztéséhez.

Az intézmény már a kezdetektől fogva kifejlesztett ezirányú tevékenységeket, később pedig, a társadalmi és a gazdasági igényeknek megfelelően, kiterjesztette tevékenységi körét a szakképzés, városunk és megyénk lakosainak képesítése, szakmai átképzése irányában. A tevékenység megkönnyítése érdekében több, országos és nemzetközi finanszírozású projektet is sikerült elnyerni, mint például: Phare, Grundtvig az IIZ-DVV- Proiect Româniával közösen, a Maros megyei térségi felnőttképző alapítvánnyal közösen, BIRD, AJOFM, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen.

Páldaként megemlíthetjük:

 • A nyilvánosság részvételének fejlesztése a környezettel kapcsolatos döntések meghozatalában (Népi egyetem az IIZ-DVV- Proiect Româniával közösen), amely során több mint 300 személy részesült ingyenes képzésben, az elnyert nem visszatérítendő támogatásnak köszönhetően
 • Egészségügyi oktatás a közösségben – (Népi egyetem az IIZ-DVV- Proiect Româniával közösen), amely során 100 személy részesült ingyenes képzésben – nem visszatérítendő pénzalapok.
 • Számítógépkezelés elsajátítása – hétvégi képzések a vidéki fiataloknak (Népi egyetem az IIZ-DVV- Proiect Româniával közösen), amely során több mint 80 személy részesült ingyenes képzésben – nem visszatérítendő pénzalapok
 • A nyelvtudás fejlesztése a szállodaturizmus területén – 50 személy képzése – a Népi egyetem, az IIZ-DVV Proiect România és a Hotel Continental együttműködése – nem visszatérítendő pénzalapok
 • A középiskolás diákok vállalkozói szellemiségének fejlesztése – PHARE – PAEM –a Népi egyetem, a munkaügy, az üzleti inkubátorház együttműködése – több mint 300 haszonélvező fiatal – nem visszatérítendő pénzalapok
 • Emberi erőforrások képzése és fejlesztése az értékesítés területén – 56 haszonélvező – SC Flexcomp SRL és Népi egyetem – nem visszatérítendő pénzalapok
 • Oktatók képzése – kultúrház-igazgatók, informatikatanárok, nevelők, tanítók – 60 haszonélvező – Népi egyetem és IIZ-DVV – nem visszatérítendő pénzalapok
 • A hegyvidéki térségek lakosságának ökológiai nevelése (Dédabisztra – Maros völgye) – 30 haszonélvező – Népi egyetem és IIZ-DVV – nem visszatérítendő pénzalapok
 • Esély a fiataloknak – a boksánbányai kultúrházzal közösen – 30 haszonélvező, középiskolás diákok, csoportcserékkel – Népi egyetem, CZEA Mureş, IIZ-DVV – nem visszatérítendő pénzalapok
 • Az imázs és az imázs népszerűsítése és a szervezeti imázs népszerűsítése – 50 haszonélvező – CZEA Mureş, Népi egyetem, IIZ-DVV
 • Köztisztviselő iskolája – 60 haszonélvező – Népi egyetem, Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal – helyi finanszírozás
 • Drámaművészet és kommunikáció – 30 haszonélvező diák – Népi egyetem és IIZ-DVV – nem visszatérítendő pénzalapok
 • Şzülők iskolája – 20 haszonélvező szülő – Népi egyetem és IIZ-DVV – nem visszatérítendő pénzalapok
 • Felnőttképzési Orientációs Központ – több mint 300 haszonélvező – Népi egyetem és IIZ-DVV – nem visszatérítendő pénzalapok
 • Adatbeviteli, -jóváhagyási és -feldolgozási szakmai képesítő szolgáltatások a hadseregből leszerelt személyek számára – BIRD-projekt – 36 haszonélvező – Népi egyetem, munkaügyi hivatal, BIRD – nem visszatérítendő pénzalapok

2015-től kezdődően a Kulturális és Tudományegyetem módosította szervezeti felépítését, az emberi erőforrás-állomány pedig megfelelő tapasztalattal rendelkezik az aktuális, valamint távlati szakterületeken, mint például: rendezvények hirdetése és népszerűsítése, nem visszatérítendő projektek megírása, rendezvényszervezés, klímaváltozás, meteorológia, mérnöki szaktudás és menedzsment, számítógépes tervezés, modellezés, IOT, automatizálás, rádiókommunikáció.