Universitatea Cultural-Ştiinţifică din Tîrgu-Mureş este o instituţie publică de educaţie şi cultură, fondată în anul 1963, după cum atestă documentele din arhive. La începuturi a funcţionat ca o formă de activitate a Casei de Cultură, iar mai apoi, din decembrie 1993, ca instituţie de sine stătătoare, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Municipal Tîrgu-Mureş. Pe parcursul anilor, a avut mai multe denumiri, conform cerințelor vremurilor (Universitatea Populară, Universitatea Cultural-Ştiinţifică, Universitatea Liberă, din 1993 din nou Universitatea Populară, şi din 2011 Universitatea Cultural-Ştiinţifică, cu sediul în centrul oraşului, strada Iuliu Maniu nr. 4). Dar, indiferent de denumire, şi-a păstrat caracterul şi menirea pentru care a luat fiinţă, în urma idealurilor marelui cărturar, om de ştiinţă şi dascăl al poporului, Nicolae Iorga, adică să ofere un cadru prielnic pentru educarea permanentă a adulţilor, pentru învăţarea continuă, pentru dezvoltarea aptitudinilor, deprinderilor înnăscute ale oamenilor de rând cu condiţii sociale reduse.

Încă de la începuturile ei, această instituţie a dezvoltat activităţi în acest context, urmând ca mai târziu, odată cu cerinţele vieţii sociale şi economice, să-şi lărgească sfera de activitate spre formarea profesională, calificarea, recalificarea, reconversia profesională a oamenilor din oraşul și judeţul nostru.

Pentru a facilita această activitate, a accesat mai multe proiecte  cu finanţare naţională şi internaţională, cum sunt: Phare, Grundtvig accesate în parteneriat cu IIZ-DVV- Proiect România, cu Fundaţia Centrul Zonal pentru Educaţia Adulţilor Mureş, BIRD, AJOFM, cu Primăria Tîrgu Mureş.

Ca exemplu, putem aminti proiectele:

 • Dezvoltarea participării publice la luarea deciziilor în ceea ce priveşte mediul înconjurător (Universitatea Populară, în parteneriat cu IIZ-DVV- Proiect România), în urma căruia peste 300 de persoane au beneficiat de instruire gratuită, mulţumită fondurilor nerambursabile obţinute .
 • Educaţie pentru sănătate în comunitate  – (Universitatea Populară în parteneriat cu IIZ-DVV- Proiect România), în urma căruia 100 de persoane au beneficiat de instruire gratuită – fonduri nerambursabile.
 • Învăţarea limbajelor calculatorului – cursuri de week-end pentru tinerii din mediul rural ( Universitatea Populară în parteneriat cu IIZ-DVV- Proiect România), în urma căruia peste 80 de persoane au beneficiat de instruire gratuită – fonduri nerambursabile
 • Dezvoltarea competenţelor lingvistice în domeniul Turismului Hotelier – 50 de persoane instruite – parteneriat Universitatea Populară – IIZ-DVV Proiect România – Hotel Continental – fonduri nerambursabile
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial elevilor de liceu – PHARE – PAEM -parteneriat : Universitatea Populară – Direcţia Muncii – Incubatorul de Afaceri – peste 300 de tineri beneficiari – fonduri nerambursabile
 • Centrul de formare şi dezvoltare a resurselor umane din domeniul vânzărilor – 56 persoane beneficiare – SC Flexcomp SRL – Universitatea Populară – fonduri nerambursabile
 • Formarea formatorilor – director de case de cultură, profesori de informatică, educatori, învăţători – 60 de persoane beneficiare – Universitatea Populară – IIY-DVV – fonduri nerambursabile
 • Educaţia ecologică a populaţiei din zonele submontane ( Deda Bistra -Valea Mureşului) – 30 de persoane beneficiare – Universitatea Populară – IIZ-DVV – fonduri nerambursabile
 • Şanse pentru tineri – realizat în parteneriat cu casa de Cultură Bocşa Montană – beneficiari 30 persoane, elevi de liceu, cu inter-schimb de grupuri  – Universitatea Populară – CZEA Mureş – IIZ-DVV – fonduri nerambursabile
 • Imaginea şi promovarea imaginii şi promovarea imaginii organizaţiei – 50 de persoane beneficiare – CZEA Mureş,- Universitatea Populară Tîrgu Mureş – IIZ-DVV
 • Şcoala Funcţionarului Public – 60 persoane beneficiare – Universitatea Populară Tîrgu Mureş – Primăria Tîrgu Mureş – finanţare locală
 • Artă dramatică şi comunicare – 30 de elevi beneficiari – Universitatea Populară – IIZ-DVV, – fonduri nerambursabile
 • Şcoala părinţilor  – 20 de părinâi beneficiari – Universitatea Populară – IIZ-DVV – fonduri nerambursabile
 • Centrul de Ghidare în Educaţia Adulţilor – peste 300 de persoane beneficiare – Universitatea Populară – IIZ-DVV – fonduri nerambursabile
 • Servicii de calificare în ocupaţia Operator introducere, validare şi prelucrare date pentru personalul disponibilizat din cadrul armatei – proiect BIRD – 36 de persoane  beneficiare – Universitatea Populară – AJOFM – BIRD – fonduri nerambursabile

Începând cu anul 2015, Universitatea Cultural-Științifică și-a modificat organigrama, iar resursele umane care fac parte din structura sa dețin experiență în domenii de actualitate, dar și de perspectivă, precum: promovare și publicitate evenimente, scriere de proiecte pe fonduri nerambursabile, organizare evenimente, schimbări climatice, meteorologie, inginerie și management, proiectare asistată de calculator, modelism, IOT, automatizări, radiocomunicații.