Operator calculator (PC)
Operator calculator (PC)

Operator calculator (PC)

Nr
Durata: 40 ore
Fridrik Ioan Lucian

Operare  PC / inițiere –modul 1

Cursul de Operator Calculator vine în întâmpinarea cerințelor actuale privind utilizarea calculatorului în toate domeniile de activitate.
Cursul este practic, putând fi aplicat imediat. Noțiunile predate sunt ușor de înțeles și nu necesită cunoștințe inițiale.

 

Structura Cursului Operator Calculator este urmatoarea:

1.       Windows OS
– Prezentarea arhitecturii calculatorului, dispozitive de intrare/iesire
– Prezentarea sistemului de operare Windows
– Operatii cu fisiere si directoare (creare, copiere, stergere,copiere, cautarea fisierelor)
– Aplicatiile My Computer, Recycle Bin, Windows Explorer, Edge
– Aplicatii practice

2.      Operare/Tehnoredactare Microsoft Word
– operatii de baza privind tehnoredactarea textelor:
– Formatarea caracterelor (Fonturi si stiluri, simboluri)
– Formatarea paragrafelor (aliniere, spatiere,  impartire in coloane, aplicarea unui chenar, etc).
– Formatarea paginii (introducerea antetului/subsolului, , numerotarea paginilor, definirea marginilor, mod pagina Portrait/Landscape, realizarea de documente in coloane multiple ).
– Operatii uzuale cu text : copiere, mutare, stergere, anularea unei operatii , folosirea facilitatii FIND, folosire functii ClipArt, WordArt, AutoShape
– Aplicatii practice.
– operatii cu tabele:
– Crearea unui tabel, modificarea unui tabel (adaugarea/stergerea randurilor si coloanelor, schimbarea dimensiunilor randurilor si coloanelor).
– Utilizarea optiunilor Split Cells (impartirea celulelor) si Merge Cells (imbinarea celulelor)
– Formatarea tabelelor (aplicarea unui chenar/fundal, alinierea datelor).
– Sortarea datelor in tabele (simpla sau multipla).
– Aplicatii practice

3.      Realizarea prezentarilor cu ajutorul Microsoft Power Point
-Intocmirea prezentarilor cu ajutorul diapozitivelor (slide-uri):
– Formatarea prezentarilor (background / texte / imagini / diagrame / organigrame).
– Inserarea notelor si a notelor de subsol in slide-uri.
-Introducerea animatiilor in prezentare.
-Aplicatii practice.

 

Contact:
Telefon: 0265-251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro