Operator CNC
Operator CNC

Operator CNC

Nr
Durata: 720 ore
Operator CNC

          Cursul Operator CNC își propune să asigure competențele necesare cunoașterii activității de operator mașini cu comandă numerică, în vederea activării pe piața muncii în domeniu. Cursul asigură cunoștințele generale, indiferent de sistemul de operare (FANUC, SIEMENS, HAAS etc.). Mașinile-unelte cu comandă numerică computerizată sau CNC sunt mașini-unelte foarte performante de prelucrare: frezare, strunjire, găurire etc.

Pregătirea practica se va face la Centru Tehnologic UCS pe utilaje Haas de generație noua.

Curs acreditat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Curs de calificare nivel 2 .  Total 720 de ore ( 240 ore – teorie și 480 ore practică)

Pentru a urma acest curs este nevoie de absolvirea învățământului preuniversitar de 10 clase.

Acte necesare la inscriere:

Copii după

  • Act de identitate (buletin)
  • Certificat de naștere
  • Certificat de căsăstorie
  • Ultimul act de studii
  • Adeverință de la medicul de familie care certifică faptul că persoana este aptă de studii

Contact:
Telefon: 0265-251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro