Mecanic auto
Mecanic auto

Mecanic auto

Nr
Durata: 720 ore
Mecanic auto

Descrierea cursului:

 

Cursul se adresează lucrătorilor ce doresc sa obțină o calificare în domeniul întreținerii și reparațiilor auto.

Cursul are un număr total de 720 ore din care 240 ore sunt teorie si 480 ore sunt practică.

Competențe dobandite:

-Planificarea activităţii proprii

-Normele de protecţie a muncii, prevenire şi stingere a incendiilor

-Diagnosticare defecte

-Procurarea de piese de schimb și material pentru atelier

-Utilizarea sculelor, echipamentelor de măsură și control

-Executare lucrări de întreținere și reparații la : punți, suspensii, frânare, direcție, transmisie, caroserie

-Oferirea de consultantă de specialitate

 

Contact:
Telefon: 0265-251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro