Managementul proiectelor
Managementul proiectelor

Managementul proiectelor

Nr
Durata: 40 ore
Managementul proiectelor
Cursul Managementul proiectelor se adresează, în special, persoanelor ce urmează profile din cadrul domeniului economic. Totodată, acest curs poate fi folosit cu succes şi de către studenţii de la cursurile cu frecvenţă sau frecvenţă redusă, care doresc să-şi îmbogăţească ori să-şi verifice cunoştinţele în domeniul managementului de proiect.
Cursul de Managementul proiectelor îşi propune drept obiectiv central de a familiariza cursanţii din domeniul economic, în speţă pe cei din domeniul managerial, cu problematica generală privind conţinutul managementului de proiect, cu conceptele specifice acestuia, astfel încât studenţii din cadrul învăţământului superior să înţeleagă şi să aprofundeze organizarea, planificarea, conducerea, controlul, riscul şi calitatea în managementul de proiect.

Pentru a urma acest curs este nevoie cel puțin de absolvirea învățământului preuniversitar de 12 clase.

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;

Contact:
Telefon: 0265-251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro