Managementul proiectelor
Managementul proiectelor

Managementul proiectelor

Nr
Durata: 40 ore
Managementul proiectelor

Cursul de Managementul proiectelor îşi propune drept obiectiv central de a familiariza studenţii din domeniul economic, în speţă pe cei din domeniul managerial, cu problematica generală privind conţinutul managementului de proiect, cu conceptele specifice acestuia, astfel încât studenţii din cadrul învăţământului la distanţă să înţeleagă şi să aprofundeze organizarea, planificarea, conducerea, controlul, riscul şi calitatea în managementul de proiect.

Ce vei învăța:

Obiectivele cursului Managementul proiectelor îşi propune drept obiectiv central de a familiariza studenţii din domeniul economic, în speţă pe cei din domeniul managerial, cu problematica generală privind conţinutul managementului de proiect, cu conceptele specifice acestuia, astfel încât studenţii din cadrul învăţământului la distanţă să înţeleagă şi să aprofundeze organizarea, planificarea, conducerea, controlul, riscul şi calitatea în managementul de proiect.

Competențele pe care le vei dobândi:

După parcurgerea cursului Managementul proiectelor, cursantul va fi capabil să:

− definească conceptele cu care se operează în cadrul managementului de proiect;

− identifice tipurile de proiecte, caracteristicile acestora, proiectele potenţiale, stilurile manageriale, apariţia conflictelor în cadrul echipelor de proiect, precum şi riscurile posibile;

− descrie modul în care se organizează activitatea în cadrul managementului de proiect;

− explice modul în care se realizează managementul calităţii în cadrul proiectelor;

− identifice riscurile şi factorii de risc specifici managementului de proiect;

− dezvolte activităţile din cadrul controlului, monitorizării, auditării şi finalizării proiectelor

− rezume activităţile ce se derulează pentru planificarea în managementul proiectelor.

Contact:
Telefon: 0265-251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro