Lucrător social
Lucrător social

Lucrător social

Nr
Durata: 720 ore
Lucrător social

Lucrătorul social este persoana calificată care are un rol foarte important în identificarea cauzelor de risc social la nivelul membrilor comunității, find implicat în activitățile care duc la diminuarea situațiilor de risc social la nivel individual.

Beneficiarii intervenției lucrătorului social sunt: copii, copii cu handicap, persoane în risc de marginalizare socială, adulți cu handicap, persoane cu probleme de sănătate mentală, persoane vârstnice, etc.

Lucrătorul social asigură servicii de susținere pentru copilul/adultul aflat în situație de risc social în comunitate sau aflat în situație de separare de familia sa și pentru care s-a luat o măsură de protecție specială.

Lucrătorul social particip[ la identificarea problematicii beneficiarului, la identificarea soluțiilor specifice / adecvate problematicii acestuia și la implementarea activităților prevăzute pentru beneficiar în planul de intervenție, în vederea reducerii/înlăturării riscului social.

Lucrătorul social își desfășoară activitatea în cadrul unei echipe, în cadrul instituției sau și în comunitate, în demersurile de identificare a situațiilor de risc social și în asigurarea relației cu diverse servicii specializate, în interesul beneficiarului. În toate activitățile sale, lucrătorul social lucrează împreună cu echipa multidisciplinară, în servicii primare sau de protecție, la nivelul unei instituții sau interinstituțional.

Contact:

Telefon: 0265 251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro