Néprajz és népművészet
Néprajz és népművészet

Néprajz és népművészet

Nr
Durata: ore
Néprajz és népművészet

A tanfolyam célja: a nemzetiségi önismeret ápolása, a munkahelyszerzés megkönnyítése

Tananyaga: a Magyar nép őstörténete, társadalmi, anyagi és szellemi néprajza (népviselete, népművészete) valamint a magyar népi motívumok megismerése, lerajzolása.

Néhány téma:

– Bevezetés a néprajztudományba (A magyar néprajzkutatás története. A magyar nép eredete, kultúrája. Az őshazában élő magyarok. Európa lakóságának kialakulása. Erdély. A magyar nép kultúrájának helye Európában. A Kárpát-medence és környéke magyar néprajzi tájegységei és néprajzi csoportjai.)

– Társadalmi (szociális) kultúra ( A kis nagy család. Had, nemzetség, rokonság. Osztályok, rétegek a magyar faluban. Az egyházak és a vallási élet. Búcsú, piac, vásár.)

– Anyagi kultúra ( Település, építkezés, házberendezés. Gyűjtögetés. Földművelés. Állattartás. A táplálkozás. A népviseletek. A magyar népviselet táji formái. A népi díszítőművészet.)

– A szellemi műveltség kifejezésének szokásai ( A magyar nyelvjárások. A magyar népzene és a népi hangsorok. A magyar népi hiedelemvilág. A népköltészet. A népdal. A népballada. A népmese. A monda. Népszokások, dramatikus hagyományok.)

– Néprajzi témájú szemléltető órák a város híres középületeinek meglátogatásával.

 

Kapcsolat:

Telefon: 0265 251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro