Etnografie și artă populară
Etnografie și artă populară

Etnografie și artă populară

Nr
Durata: 40 ore
Etnografie și artă populară

     Scopul cursului de Etnografie și artă populară este:

  • Sprijinirea şi afirmarea  creatorilor în domeniul tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor, falsificărilor şi tendinţelor de poluare şi degradare.
  • Cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile: muzică, coregrafie, teatru,etc:
  • Stimularea creativităţii talentului, învăţarea şi promovarea meşteşugurilor tradiţionale, cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare locale şi artei interpretative neprofesioniste în domeniul muzical.

Câteva teme studiate:

-Noţiunea de etnografie. Raportările ei cu alte ştinţe. Însemnătatea cercetării etnografice, a realităţii social-culturale contemporane.

-Cercetarea etnografică contemporană.

Cultura socială:

-Aşezările, gospodăriile şi locuinţele tradiţionale pe teritoriul României

-Ocupaţiile poporului roman:

-Agricultura

-Creşterea animalelor.

-Lucrul la pădure. Plutăritul

Ocupaţii secundare ale poporului:

-Industria casnică textilă. Instalaţii tehnice tradiţionale

-Meşteşuguri populare ţărăneşti

-Porturile populare

-Arta populară

-Arta icoanelor ţărăneşti pictate pe sticlă

-Obiceiuri tradiţionale

Obiceiurile care marchează momente importante din viata omului :

-Jocul popular

-Muzica populară

-Kitsch-ul, fenomen al pseudoartei

-Valori ale patrimoniului cultural

Contact:

Telefon: 0265 251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro