Etnografie și artă populară
Etnografie și artă populară

Etnografie și artă populară

Nr
Durata: ore
Etnografie și artă populară

       Scopul cursului de Etnografie și artă populară este:

  • Sprijinirea şi afirmarea  creatorilor în domeniul tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor, falsificărilor şi tendinţelor de poluare şi degradare.
  • Cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile: muzică, coregrafie, teatru,etc:
  • Stimularea creativităţii talentului, învăţarea şi promovarea meşteşugurilor tradiţionale, cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare locale şi artei interpretative neprofesioniste în domeniul muzical.

Câteva teme studiate:

Noţiunea de etnografie. Raportările ei cu alte ştinţe. Însemnătatea cercetării etnografice, a realităţii social-culturale contemporane. Cercetarea etnografică contemporană.

Cultura socială:

Aşezările, gospodăriile şi locuinţele tradiţionale pe teritoriul României

Ocupaţiile poporului român. Agricultura

Creşterea animalelor.

Lucrul la pădure. Plutăritul

Ocupaţii secundare ale poporului

Industria casnică textilă. Instalaţii tehnice tradiţionale

Meşteşuguri populare ţărăneşti

Porturile populare

Arta populară

Arta icoanelor ţărăneşti pictate pe sticlă

Obiceiuri tradiţionale

Obiceiurile care marchează momente importante din viata omului :

Jocul popular

Muzica populară

Kitsch-ul, fenomen al pseudoartei

Valori ale patrimoniului cultural

Contact:

Telefon: 0265 251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro