Electricitate auto
Electricitate auto

Electricitate auto

Nr
Durata: 720 ore
Electricitate auto

Descrierea cursului:

Cursul se adresează lucrătorilor ce doresc sa obțină o calificare în domeniul întreținerii și reparațiilor auto.

Cursul are un număr total de 720 ore din care 240 ore sunt teorie și 480 ore sunt practică.

 

Competențe dobandite:

-Planificarea activităţii proprii

-Normele de protecţie a muncii, prevenire şi stingere a incendiilor

-Diagnosticare defecte

-Procurarea de piese de schimb și material pentru atelier

-Utilizarea sculelor, echipamentelor de măsură și control

-Executare lucrări de întreținere și reparații la sistemele electrice de încarcare, lumini, avertizare, senzori etc.

-Oferirea de consultanță de specialitate

 

Pentru a urma acest curs este nevoie de absolvirea învățământului preuniversitar de 10 clase.

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;
• CV.

Contact:
Telefon: 0265-251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro