Contabilitate – modular
Contabilitate – modular

Contabilitate – modular

Nr
Durata: 70 ore
Contabilitate – modular

Cursul este preponderent practic și pune accent pe înțelegerea efectelor în urma introducerii documentelor în contabilitate.

Veți primi formulare contabile pe care veți învăța să le completați și să le verificați. Veți învăța baza legala pentru completarea, circulația și arhivarea acestora.

Modulul de Contabilitate Financiară vă propune formarea și dezvoltarea abilităților necesare pentru recunoașterea, evaluarea și prezentarea informațiilor contabile. Toate aceste aspecte în scopul realizării imaginii fidele a poziției financiare, dar și a modificărilor în performanțele unei entități economice.

În urma parcurgerii acestui modul veți înțelege și veți reda realitatea unei entități economice prin intermediul unor referințe contabile performante.

Competențele contabilului din prezentul standard nu se suprapun competențelor Contabilului Autorizat sau Expertului Contabil, care își asumă prin semnătură și parafa conducerea contabilității.

CE SE STUDIAZĂ?

Acest curs cuprinde 2 module: Contabilitate Primară și Contabilitate Financiară+Fiscalitate

  • Programa modulului de Contabilitate Primară

-Contabilitatea firmei: scop, obiective, mod de organizare, specializări contabile.

-Abilitățile personale și profesionale ale unui contabil: planificare, comunicare, lucru în echipa, dezvoltare profesională continuă.

-Contabilitatea primara și contabilitatea financiara: scopuri, obiective, informații, documente, conexiuni.

-Tipuri de documente contabile primare: tipizate și netipizate, interne și externe.

-Întocmirea, verificarea și arhivarea documentelor contabile: pe suport de hârtie și, la finalul cursului, pe calculator într-un program de facturare:

  1. a) factura, aviz de însoțire a mărfii, chitanța;
  2. b) nota de intrare recepție, raport de producție, fișa de magazie, bon de consum / de transfer;
  3. c) dispoziție de plată, dispoziția de încasare, registru de casă;
  4. d) ordine de plata, extrase de cont
  • Programa modulului de Contabilitate Financiară

Intocmirea bilanțului + Fiscalitate 

-Situațiile financiare ale firmei: balanța contabilă, bilanțul, contul de profit și pierderi – scop, obiective, structura și conținut.

-Conținutul noțiunilor: active și pasive, debit și credit, solduri si rulaje.

-Conturile contabile: obiective, clasificare, mod de funcționare.

-Analiza contabilă și monografii contabile pentru principalele operațiuni economico-financiare: achiziții, consumuri, vânzări, încasări, plăți.

-Calcule specifice: amortizarea, TVA de plata sau de recuperat, impozit pe profit sau pe venit.

-Registre contabile: jurnal, inventar, cartea mare.

-Întocmirea și verificarea balanței contabile.

-Evaluarea elementelor patrimoniale: mijloace fixe, stocuri, creanțe, datorii, etc.

-Întocmirea și verificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi.

-Utilizarea soft-urilor contabile. Transmiterea documentelor în interiorul și exteriorul firmei.

-Interpretarea informațiilor rezultate din documentele de sinteza (balanța/bilanț).

 

Contact:
Telefon: 0265-251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro