Könyvtáros
Könyvtáros

Könyvtáros

Nr
Durata: 96 ore
Könyvtáros

A hatályos törvénykezés értelmében a könyvtár egy olyan stratégiai jelentőségű intézmény, amely az információs dokumentáció szerepet játszó struktúrákat képviseli, az erőforrások gyűjtésén és olyan szakképzett személyzet munkáján alapul, akik képesek ezeket az anyagokat biztosítani és rendelkezésre bocsátani, az oktatási követelményeknek eleget téve, valamint a felhasználók tájékoztatása kutatási és kikapcsolódási igényei céljából. A multimédia dokumentumok ajánlása, különféle felhasználói kategóriák képzése, a közösségi memória, a multi- és interkulturalitás, a kreativitás ösztönzése, közösségi események létrehozása, a szélsőséges kategóriák integrálása, a kommunikációs kultúra fejlesztése, a szervezetekkel, hatóságokkal és a nyilvánossággal való együttműködés, a tevékenységek ösztönzése, az önkéntesség és az intézmény, mint a modernitáshoz kapcsolódó hasznos helyi központ állandó átláthatóságának biztosítása az információs dokumentációból, határozza meg a ezen szakemberek tevékenységét.

A könyvtár, az alternatív oktatási és információs módszerek alkalmazásával, fontos kiegészítő szerepet tölt be az oktatási – nevelési folyamatában.

Ezt a célt elérni képes személyek a könyvtárosok, akiknek feladata a könyvtári dokumentumok körforgásának biztosítása a beszerzéstől a könyvtári örökségbe való bekerülésén át addig, amíg a felhasználók rendelkezésére állnak. A könyvtáros jelenleg a közösség (főváros, város, önkormányzat) személyeinek/ csoportjainak a szolgálatára áll,  mindenki számára biztosítja a tájékoztatást a megértési szintjüknek és az egyedi követelményeiknek megfelelően. A könyvtárak összetett tevékenysége különböző képzésű (közép- vagy felsőfokú végzettségű) könyvtárosok közös erőfeszítéseit foglalja magában.

Ez a szakma folyamatosan fejlődik, mivel a társadalom igényei egyre növekednek.

A középfokú könyvtáros a következő tevékenységekkel foglalkozik:

• A dokumentumok forgalmának megszervezése

• Gyűjtemények megőrzése

• Gyűjtemények fejlesztése

• A gyűjtemények nyilvántartásának és rendezésének megszervezése

• A sérült dokumentumok helyrehozása

Ezen tevékenységek optimális körülmények között történő megvalósítása csak úgy lehetséges, ha a könyvtárosi munka gyakorlása során tiszteletben tartanak bizonyos normák előírásait:

• jó könyvtárosi, könyv-gazdászati felkészültség és folyamatos szakmai fejlődés;

• az általános kultúra alapos ismerete;

• a számítógép felhasználói készség és a könyvtárakban használt programok használatának ismerete;

• Alapszintű pszichológiai és olvasói-pszichopedagógiai ismeretek;

• a könyv-gazdászati marketing ismeretek;

• szolgálatkészség, nyugalom, gyorsaság, kedvesség és tapintat a felhasználókkal fenntartott kapcsolatokban;

• szakmai képesség, udvariasság, határozottság és hatékonyság a beszállítókkal való kapcsolatokban;

• új oktatói és a kommunikációs készségek a személyiségfejlesztés folyamatában;

• kollegiális légkör fenntartásának és ösztönzésének képessége a csapatmunka keretében;

• figyelemfordítás arra, hogy felmérje tevékenységének hatékonyságát egyrészt a rendelkezésére álló eszközök, másrészt pedig a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások függvényében;

• képesség arra, hogy összekapcsolja a tudást és a készségek alkalmazását és azok átadását.

 A tanfolyam időtartama 3 hónap. A gyakorlati oktatás a Megyei könyvtárban és a város könyvtáraiban zajlik.

Kapcsolat:
Telefon: 0265-251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro