Calea Verde spre dezvoltare durabilă

 

Pentru proiectul „Calea Verde spre dezvoltare durabilă”s-a obţinut finanţare prin granturi SEE 2009-2014, Programul RO 07 „Adaptare la schimbările climatice”.

Parteneri în cadrul proiectului:

 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu
 • KS – Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia
 • Primăria Sibiu
 • Primăria Tîrgu Mureş
 • Primăria Braşov
 • Administraţia Naţională de Meteorologie Bucureşti
 • Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Proiectul prevede îndeplinirea ca obiectiv specific creşterea capacităţii, cunoştinţelor şi conştientizării privind evaluarea şi reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice a instituţiilor, organizaţiilor şi publicului din Regiunea 7 Centru, prin programe de instruire, un curs post-universitar, publicitate, prin stabilirea unei reţele de comunicatori în domeniul adaptării la schimbări climatice.

În cadrul proiectului, s-au realizat următoarele activităţi:

 • s-a realizat Strategia şi Planul de acţiuni privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Tîrgu Mureş, unitate administrativ-teritorială ce s-a aflat printre primele 3 oraşe din ţară care a întocmit documentul strategic;
 • s-au organizat 4 sesiuni de instruire privind problematica adaptării la schimbările climatice în sectoare vulnerabile în Municipiul Tîrgu Mureş;
 • s-a organizat Caravana “ Calea Verde” în cadrul campaniei “Clima se schimbă, schimbă-te şi tu! Alege adaptarea”pentru conştientizarea publicului, cu privire la adaptarea la schimbările climatice;
 • au fost iniţiate demersuri pentru realizarea de lucrări de intervenţie privind creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Social din Tîrgu Mureş şi pentru înfiinţarea unui Centru Educaţional privind adaptarea la schimbările climatice.
 • s-a instalat o staţie  meteorologică  automată la Platoul Corneşti pentru obţinerea de date care vor contribui la elaborarea de prognoze şi avertismente, bazate pe modele meteorologice numerice, pentru evenimentele meteorologice severe.

În cadrul Programului RO 07-Adaptarea la Schimbări Climatice,  Municipiul Tîrgu Mureş a obţinut finanţare nerambursabilă pentru proiectul “Educaţia, informarea şi conştientizarea privind adaptarea la schimbările climatice – condiţii ale dezvoltării durabile” – 42.845,20 lei.

Proiectul prevede: reducerea vulnerabilităţii umane şi a ecosistemelor la schimbările climatice prin cooperare şi transfer de cunoştinţe cu instituţii similare din Norvegia în cadrul unei conferinţe organizate la Tîrgu Mureş.