Universitatea Cultural Ştiinţifică din Tg. Mureş este o instituţie publică de educaţie şi cultură, fondată în anul 1963, după cum atestă documentele din arhive. La începuturi a funcţionat ca o formă de activitate a Casei de Cultură, iar mai apoi, din 1993 decembrie ca instituţie de sine stătătoare, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului municipal Tg. Mureş. Pe parcursul anilor a avut mai multe denumiri, conform cerintelor vremurilor ( Universitatea Populară, Universitatea Cultural Ştiinţifică, Universitatea Liberă, din 1993 din nou Universitatea Populară, şi din 2011 Universitatea Cultural Ştiinţifică, cu sediul în centrul oraşului,str. Iuliu maniu nr. 4). Dar indiferent de denumirea şi-a păstrat caracterul şi menirea pentru care a luat fiinţă, în urma idealurilor marelui cărturar, om de ştiinţă şi dascăl al poporului Nicolae Iorga. Adică să ofere un cadru prielnic pentru educarea permanentă a adulţilor, pentru învăţarea continuă, pentru dezvoltarea aptitudinilor, deprinderilor înnăscute ale oamenilor de rând cu condiţii sociale reduse.

În acest sens această instituţie de la începuturile ei a dezvoltat activităţi în acest sens, ca mai târziu, odată cu cerinţele vieţii sociale şi economice şi-şi lărgească sfera de activitate spre formarea profesională, calificarea, recalificarea, reconversia profesională a oamenilor din oraşul, judeţul nostru.

Pentru a facilita această activitate a accesat mai multe proiecte  cu finanţare naţională şi internaţională, cum sunt: Phare, Soros, Grundtvig accesate în parteneriat cu IIZ-DVV- Proiect România, cu Fundaţia centrul Zonal pentru Educaţia Adulţilor Mureş, BIRD, AJOFM, cu Primăria Tg. Mureş.

Ca exemplu putem aminti proiectele:

 • Dezvoltarea participării publice la luarea deciziilor în ceea ce priveşte mediul înconjurător (Universitatea Populară în parteneriat cu IIZ-DVV- Proiect România), în urma căruia peste 300 de persoane au beneficiat de instruire gratuită mulţumită fondurilor nerambursabile obţinute .
 • Educaţie pentru sănătate în comunitate  – (Universitatea Populară în parteneriat cu IIZ-DVV- Proiect România), în urma căruia 100 de persoane au beneficiat de instruire gratuită – fonduri nerambursabile.
 • Învăţarea limbajelor calculatorului – cursuri de week-end pentru tineri din mediul rural ( Universitatea Populară în parteneriat cu IIZ-DVV- Proiect România), în urma căruia peste 80 de persoane au beneficiat de instruire gratuită – fonduri nerambursabile
 • Dezvoltarea competenţelor lingvistice în domeniul Turismului Hotelier – 50 de persoane instruite – parteneriat Universitatea Populară – IIZ-DVV Proiect România – Hotel Continental – fonduri nerambursabile
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial la elevii de liceu – PHARE – PAEM -partenriat : Universitatea Populară – Direcţia Muncii – Incubatorul de Afaceri – peste 300 de tineri beneficiari – fonduri nerambursabile
 • Centrul de formare şi dezvoltare a resurselor umane din domeniul vânzărilor – 56 persoane beneficiare – SC Flexcomp SRL – Universitatea Populară – fonduri nerambursabile
 • Formarea formatorilor – director de case de cultură, profesori de informatică, educatori, învăţători – 60 de persoane beneficiare – Universitatea Populară – IIY-DVV – fonduri nerambursabile
 • Educaţia ecologică a populaţiei din zonele submontane ( Deda Bistra -Valea Mureşului) – 30 de persoane beneficiare – Universitatea Populară – IIZ-DVV – fonduri nerambursabile
 • Şanse pentru tineri – realizat în parteneriat cu casa de Cultură Bocşa Montană – beneficiari 30 persoane, elevi de liceu, cu interschimb de grupuri  – Universitatea Populară – CZEA Mureş – IIZ-DVV – fonduri nerambursabile
 • Imaginea şi promovarea imagini şi promovarea imaginii organizaţiei – 50 de persoane beneficiare – CZEA Mureş,- Universitatea Populară Tg.Mureş – IIZ-DVV
 • Şcoala Funcţionarului Public – 60 persoane beneficiare – Universitatea Populară Tg.Mureş – Primăria Tg.Mureş – finanţare locală
 • Artă dramatică şi comunicare – 30 de elevi beneficiari – Universitatea Populară – IIZ-DVV, – fonduri nerambursabile
 • Şcoala părinţilor  – 20 de părinâi beneficiari – Universitatea Populară – IIZ-DVV – fonduri nerambursabile
 • Centrul de Ghidare în Educaţia Adulţilor – peste 300 de persoane beneficiare – Universitatea Populară – IIZ-DVV – fonduri nerambursabile
 • Serviciii de calificare în ocupaţia Operator introducere, validare şi prelucrare date pentru personalul disponibilizat din cadrul armatei – proiect BIRD – 36 de persoane  beneficiare – Universitatea Populară – AJOFM – BIRD – fonduri nerambursabile