A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem 1963-ban alapított oktatási és kulturális közintézmény. Kezdetben a Művelődési Ház tevékenységeként működött, majd 1993-tól – jogi személyiséggel rendelkező, független intézményként funkcionál, és a Marosvásárhelyi Önkormányzat alárendeltségébe tartozik. A korszakok elvárásaihoz illeszkedően az évek alatt több megnevezése is volt az intézménynek: Népi Egyetem, Kulturális és Tudományegyetem, Szabadegyetem, majd 1993-tól újból Népi Egyetem, és 2011 óta Kulturális és Tudományegyetem nevet vette fel. Székhelye a városközpontban, a Iuliu Maniu utca 4. szám alatt található. Az intézmény megalakulása óta, a megnevezéseinek váltakozásától függetlenül megőrizte jellegét: ma is kedvező környezetet biztosít az állandó felnőttoktatásnak, célkitűzése a vásárhelyi polgárok a folyamatos képzése, képességeinek fejlesztése.

Az intézmény indulásakor ezt a feladatot vállalta magára, majd később – a társadalmi és gazdasági elvárásoknak megfelelően – kiterjesztette a tevékenységi körét a vásárhelyi és a Maros megyei lakosok szakképesítése és átképzése irányába.

E tevékenységet megkönnyítendő, több hazai és nemzetközi finanszírozású programban is részt vett, mint például a Phare, Soros, Grundtvig, az IIZ-DVV – Románia Projekt, a Marosvásárhelyi Regionális Felnőttoktatási Központ Alapítvánnyal partnerségben, BIRD, AJOFM, a Marosvásárhleyi Polgármesteri Hivatallal is szoros szakmai kapcsolatot ápol.

Példaként említhetjük a következő projekteket:

 • A környezettel kapcsolatos döntésekben való közösségi részvétel kialakítása (a Népi Egyetem az IIZ-DVV- Románia Projekttel közösen), melynek következtében több mint 300 személy részesült ingyenes képzésben a megszerzett pályázati alapnak köszönhetően.
 • Közösségi egészségoktatás – (a Népi Egyetem az IIZ-DVV- Románia Projekttel közösen), melynek következménye, hogy 100 személy részesült ingyenes felkészítésben vissza nem térítendő pályázati alapból
 • Számítógépes nyelvezet oktatása – hétvégi tanfolyam vidéki fiatalok számára – (a Népi Egyetem az IIZ-DVV- Románia Projekttel közösen), melynek következtében 80 személy részesült ingyenes felkészítésben – vissza nem térítendő pályázati alap
 • A nyelvi készségek fejlesztése a szállodaturizmusban – 50 képzésben részesített személy – a Népi Egyetem az IIZ-DVV- Románia Projekttel közösen – Continental Hotel – vissza nem térítendő alap
 • A vállalkozói szellem készségének fejlesztése középiskolások számára – PHARE – PAEM partnerség: Népi Egyetem – Munkaügy – Üzleti Inkubátor – több mint 300 kedvezményezett – vissza nem térítendő alap
 • Humánerőforrás képzési és fejlesztési központ eladási területen – 56 kedvezményezett – SC Flexcomp SRL – Népi Egyetem – vissza nem térítendő alap
 • Képzők képzése – művelődési házak igazgatói, informatika tanárok, pedagógusok, tanítók – 60 képzésben részesített személy – a Népi Egyetem az IIZ-DVV- Románia Projekttel közösen – vissza nem térítendő alap
 • A hegylábi területek (Déda- Bisztra, Maros-völgye) népességének környezeti nevelése – 30 résztvevő – a Népi Egyetem az IIZ-DVV- Románia Projekttel közösen – vissza nem térítendő pályázati alap
 • Esély a fiataloknak – Boksánbánya kultúrházával közösen – 30 középiskolás részvétele a diákcsere programban – Népi Egyetem – CZEA Maros – a Népi Egyetem az IIZ-DVV- Románia Projekttel közösen – vissza nem térítendő pályázati alap
 • Imázs és szervezeti imázs promoválása – 50 résztvevő – CZEA Maros – Népi Egyetem- IIZ-DVV
 • Közalkalmazott képzés – 60 résztvevő – Marosvásárhelyi Népi Egyetem – Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal – helyi finanszírozás
 • Drámaművészet és kommunikáció – 30 diák részvétele – Népi Egyetem – IIZ-DVV– vissza nem térítendő alap
 • Szülők iskolája – 20 résztvevő – a Népi Egyetem az IIZ-DVV- Románia Projekttel közösen – vissza nem térítendő alap
 • Felnőttoktatási tanácsadó központ – több mint 300 résztvevő – a Népi Egyetem az IIZ-DVV- Románia Projekttel közösen – vissza nem térítendő alap
 • Képzés adatbevitelező, érvényesítő és feldolgozó szakmában a hadsereg alkalmazottai számára – BIRD program- 36 kedvezményezett – Népi Egyetem – AJOFM – BIRD – vissza nem térítendő alap