• Dezvoltarea participării publice la luarea deciziilor în ceea ce priveşte mediul înconjurător
 • Educaţie pentru sănătate în comunitate
 • Învăţarea limbajelor calculatorului – cursuri de week-end pentru tineri din mediul rural
 • Dezvoltarea competenţelor lingvistice în domeniul turismului hotelier
 • Formarea formatorilor – directori de case de cultură, profesori de informatică, educatori, învăţători
 • Educaţia ecologică a populaţiei din zonele submontane
 • Şanse pentru tineri – realizat în parteneriat cu Casa de Cultură Bocşa Montană
 • Imaginea şi promovarea imaginii organizaţiei
 • Şcoala funcţionarului public
 • Artă dramatică şi comunicare
 • Communication abilities – priority on the labour market – proiect pentru perfecţionarea abilităţilor lingvistice pentru profesorii de limba engleză
 • Şcoala părinţilor
 • Centrul de ghidare în educaţia adulţilor
 • Festivalul Şanselor Tale – Săptămâna Educaţiei Permanente
 • Centrul de formare şi dezvoltare a resurselor umane din domeniul vânzărilor
 • Servicii de calificare în ocupaţia – Operator introducere, validare şi prelucrare date – pentru personalul disponibilizat din cadrul armatei