Colaborări:

 • Consiliul Municipal Tg. Mureș
 • Primăria Tg. Mureș
 • AJPIS (fostaDDFSS)
 • Inspectoratul Școlar Județean
 • Licee
 • Mass media
 • ONG-uri
 • Centre zonale de educație a adulților
 • Casa de cultură a studenților
 • Universităţi din țară și de peste hotare
 • Mediul de afaceri