Angajati permanenți:

D-l Csegzi Sándor – Director
D-na Torzsa Ildikó – Inspector de specialitate (cursuri, acreditări)
D-na Marcela Emilia Pajint – Inspector de specialitate (contabilitate)

Consiliul științific:

Dr. Csegzi Sándor, director al UCS Tg.Mures
Furó Judita, consilier local al municipiului Tg.Mures
Matei Dumitru, consilier local al municipiului Tg.Mures
Pui Sebastian Emil, consilier local al municipiului Tg.Mures