Az iskolapadból a munkahelyre

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy világ dinamikus változása miatt a 21. század az életfogytiglani tanulásról szól. Bár ma már több millió forrása van az információnak, szükség van a tanárra, a pedagógusra, aki összekapcsolja, érthetővé és felhasználhatóvá teszi az ismereteket. Ez a már több mint 50 éves múltra visszatekintő Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem szerepe is.

Hosszú ideig pedagógusként dolgoztam, így otthonosan mozgok az iskolarendszerben, a diákok, a leendő munkaerő felkészítésének szempontjait sosem tévesztve szem elől. Emellett 20 éve a város közigazgatásában tevékenykedem, ami rálátást biztosít a munkaerőpiac valós igényeire. Hatáskörömből adódóan lehetőségem van a Marosvásárhely kínálta infrastrukturális lehetőségekkel élni, amelyet az egyetem céljainak szolgálatába állítok. Így kaptunk új, központi székhelyet, amely épület a szakmai oktatáshoz kötődik és patinás történelmi múlttal rendelkezik, emellett minden szempontból megfelelő helyszíne a színvonalas oktatásnak.

Miért más az MKTE?

Az egyetemek tudást őrző, gyarapító és átadó tevékenysége ma már egyre inkább kiegészül a gazdaság igényeihez való rugalmas reagálás kötelezettségével. Hallgatóink a munkaerő-piaci igényekhez jól alkalmazkodó, korszerű oktatási rendszerbe kapcsolódhatnak be. Figyelembe vesszük a régió szakember-szükségletét, ezért fontosnak tartjuk a várossal és a megyével való szoros együttműködést. Egyetemünk legnagyobb előnye, hogy kiemelt hangsúlyt fektet a gyakorlati képzésre, ekképp kurzusaink egyharmada elméletből, kétharmada viszont már termelői, ipari környezetben, gyakorlati oktatással zajlik. Képzéseink elvégzése – az egyes diákok teljesítménye függvényében – garantált munkahelyet biztosít számukra, ahol a kitartó, bizonyított minőségű munka bére a mérnöki fizetésekkel veszi fel a versenyt.

Kinek ajánlom?

Minden olyan személynek ajánlom az egyetemet, aki szakmát szeretne változtatni, vagy szeretné továbbképezni magát, és rugalmas oktatási programot keres, amely mellett munkát is vállalhat. Képzéseink elvégzése után diákjaink az Oktatási és a Munkaügyi Minisztérium által aláírt oklevelet kapnak kézhez, amelyet minden uniós tagországban elfogadnak.

Miért válasszák egyetemünket?

Az MKTE igazgatójaként kiemelt célom, hogy az egyetem ne csak hozzáférést biztosítson az aktuális információhoz, hanem kutatási programokban való részvételt is kínáljon. Összefogó és katalizátori szerepünk van, bármely más tanintézményhez képest szélesebb rálátásunk van saját közösségünk problémakörére. Ugyanakkor megbízható, több pilléren álló, de főleg emberközeli, a bizonytalan munkaerőpiacon való helytállásra felkészítő intézményt kínálunk a város lakosainak.

Várjuk önt is egyetemünkön!

Dr. Csegzi Sándor
igazgató