Limba germana - modular

DURATION:
50 ore/modul
ID:
8

Categories

Cursurile organizate de instituție oferă posibilitatea, pe lângă învăţarea germanei

generale şi a însuşirii / exersării germanei medicale şi a germanei pentru oameni de

afaceri. Cursanţii avansaţi sunt pregătiţi pentru examenele de limbă (nivel B1, B2,

C1) ale Institutului Goethe.

 

Programele şi activităţile Universităţii Cultural Ştiinţifice sunt destinate locuitorilor municipiului Tg.Mureş, precum şi celor din împrejurimile acestuia. Instituţia îşi desfăşoară activitatea sub semnul educaţiei permanente, a învăţării pe tot parcursul vieţii şi doreşte a fi în slujba şi a obţine rezultate în viaţa culturală şi educaţională a acestei regiuni.

Numărul minim de participanţi pentru 1 curs este de 10, maximum de 20 de persoane. Pornirea programelor de formare depinde de întrunirea numărului minim de cursanţi.

Cei interesaţi de a participa la programe pot obţine informaţii suplimentare la sediul instituţiei, str. Iuliu maniu nr. 4, sau la telefon 0265 251 118, 0365 882 850.

Actele necesare pentru înscriei:

  • cerere de înscriere – formular tipizat, la sediu
  • contract de formare profesională – formular tipizat, la sediu
  • act de identitate – copie
  • certificat de naştere – copie
  • certificat de căsătorie – copie
  • ultimul act de studiu – copie
  • adeverinţă de la medicul de familie, care atestă că persoana este aptă pentru a participa la programul de formare

Notă:

Taxa de participare se poate achita în numerar sau prin ordin de plată, integral sau în rate.

Programul orelor de curs se stabileşte de comun acord. Programe flexibile.