Etnografie și artă populară

etnografie

DURATION:
80 ore

Categories

Programele şi activităţile Universităţii Cultural Ştiinţifice sunt destinate locuitorilor municipiului Tg.Mureş, precum şi celor din împrejurimile acestuia. Instituţia îşi desfăşoară activitatea sub semnul educaţiei permanente, a învăţării pe tot parcursul vieţii şi doreşte a fi în slujba şi a obţine rezultate în viaţa culturală şi educaţională a acestei regiuni.

Numărul minim de participanţi pentru 1 curs este de 10, maximum de 20 de persoane. Pornirea programelor de formare depinde de întrunirea numărului minim de cursanţi.

Cei interesaţi de a participa la programe pot obţine informaţii suplimentare la sediul instituţiei, str. Iuliu maniu nr. 4, sau la telefon 0265 251 118, 0365 882 850.

Actele necesare pentru înscriei:

  • cerere de înscriere – formular tipizat, la sediu
  • contract de formare profesională – formular tipizat, la sediu
  • act de identitate – copie
  • certificat de naştere – copie
  • certificat de căsătorie – copie
  • ultimul act de studiu – copie
  • adeverinţă de la medicul de familie, care atestă că persoana este aptă pentru a participa la programul de formare

Notă:

Taxa de participare se poate achita în numerar sau prin ordin de plată, integral sau în rate.

Programul orelor de curs se stabileşte de comun acord. Programe flexibile.